ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

22 January, 2013

ನಿನ್ನರಿವ ಯತ್ನದಲೇ ಪ್ರಾಣ ನೀಗುವೆ!

ನಿನ್ನರಿವ ಯತ್ನದಲೇ ಪ್ರಾಣ ನೀಗುವೆ!
___________________
ಒಲವೇ,
ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‍ಗಳಲ್ಲಿ  
ನಿನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು  
ನಿನ್ನನರಿಯುವ ಯತ್ನ
ಬಿಡು ಎಂದನ್ನಬೇಡ 
ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ
ಅದೇ ಯತ್ನ 
ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆಯಾದರೂ 
ಗೆದ್ದವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟೇ!
ನಾನು ಅಷ್ಟೆ 
ಗೆಲುವೋ ಸೋಲೋ
ನನಗಿಲ್ಲದರ ಚಿಂತೆ
ನಿನ್ನನರಿವ ಯತ್ನದಲಿ 
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 
ನಿನ್ನ ನಾನು
ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲೆತ್ನಿಸುತ್ತಲೋ,
ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಲೆತ್ನಿಸುತ್ತಲೋ
ನೀಗುವೆ ಪ್ರಾಣ.No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...