ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

01 January, 2013

ನನ್ನಾತ್ಮದ ಪಿಸುನುಡಿ!


"ತಾಳು...ಕಾಯು..."
ಒಲವಂದಿತು.
ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ...
"ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತನ್ಯ ತಪವಿಲ್ಲ"
ಹುಂ, ನನಗಿದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತಯ್ಯ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...