ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

07 January, 2013

ಒಲವಿನ ರಹಸ್ಯ!


  ಒಲವೇ,

  ನಮ್ಮೀ ಒಲುಮೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ 
  ಸದಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ!
 ನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿ 
 ಆದರೂ ಅದರರಿವಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ!
 ಹೇಳುವುವು ಕೇಳುವುವು ಕೇವಲ ಚಕ್ಷುಗಳು
 ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವೇ ಇರದ ಒಲವೆಮ್ಮದು!  
  

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...