ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

12 November, 2013

ಮೋಡಿಗಾರನ ಮಾಯೆ.. ಒಲವು!

ಒಲವೇ,

ಅದ್ಯಾವ ಮೋಡಿಗಾರನು ಹೆಣೆದನಲ್ಲ
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನವ
ಸೂಜಿ ದಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ..

ಅತ್ತಿತ್ತ ಸರಿಯದಂತೆ ಬಂಧಿಸಿದನಲ್ಲ
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವ
ನಮಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ..

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...