ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

19 November, 2013

ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದ ಮನದ ದ್ವಾರ ದಾಟಿ ಒಲವು ಅಡಿಯಿಟ್ಟಾಗ

ಸಾವಿರ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತಲಿಹುದು ಅಣು ಅಣುಗಳಿಂದೀಗ..

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...