ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

22 November, 2013

ನೀನೆಂದು ಬರುವಿ.. ನನ್ನೊಲವೇ!

ಒಲವೇ,
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವೆನಗೆ ಬರುವೆ ನೀನೊಂದು ದಿನ
ಮುತ್ತನೀಯಲು ನನ್ನ ಬೂದಿಗೆ
ಅದೇಕೆ ಈಗಲೇ ಬರಲಾರೆ
ನಾನೇ ಅದು ಕಾದು 
ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಗುವವಳು!

-      - ರೂಮಿ ಭಾವಾನುವಾದ 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...