ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

28 November, 2013

ಒಲವಿನ ಸೆಳೆತದ ಬಲ!


ಹೇಳೇ ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗಿ,ಇತ್ತಲ್ಲವೆ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಹಮ್ಮು
ನೀನಾವ ಸೆಳೆತಕೆ ಸಿಲುಕಲೊಲ್ಲೆಯೆಂದು
ಹೃದಯ ಮಂದಿರದ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯ ಕದಕ್ಕಿತ್ತ
ಒಲವಿನ  ಚುಟುಕು ದನಿಗೆ ತೆರೆದಿಯಲ್ಲವೆ ಅಗಣಿ, ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ಅಗಲವಾಗಿ
ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಲವಿನ ದೇಗುಲವನಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯಶಂಖ ತಾಳ ಜಾಗಟೆಯ ಜತೆ ಪೂಜೆಯೀಗ ಅಲ್ಲಿ

ಮತ್ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿತಾಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ  ಒಲವಿನ ಆಟ ಪಾಠಗಳನ್ನೀಗ.

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...