ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

12 November, 2013

"ನಾ" ಅಳಿಯಲು..


ಒಲವೇ,

ಸಿಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ..
ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲ
ಮುಂಜಾವಿನ
ಇಬ್ಬನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು
ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಹಾದಿ
ಹೊಳೆಯುತಿದೆ
ಕರೆಯುತಿದೆ..
ನೋಡು ನಾ
ಹೊರಟೆ..
ನಿನ ಸೇರಲು
’ನಾ’ ಅಳಿದು
ಒಂದಾಗಲು..
ಬರಿದಾಗಲು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...