ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

18 November, 2013

ಕಪ್ಪುಕುಳಿ ವಾಸಿ ನಾನೀಗ

ಕಪ್ಪುಕುಳಿ ವಾಸಿ ನಾನೀಗ!
-----------------------

ಗಿರ ಗಿರ ಸುತ್ತುತ್ತ..
ಘಲ್ ಘಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕುತ್ತ..
ಹೊರೆಟೆ ನಾನೊಲವಿನ ಭರವಸೆಯಲಿ..

ತೇಲುವ ಮುಗಿಲ ಮಧ್ಯೆ ರೆಕ್ಕೆ ಹರಡಿ..
ಕಣ್ಣಗಲ ಮಾಡಿ ಇರುಳ ಬಾನಿನಲಿ
ಚುಕ್ಕಿ ಚಂದಿರನ ಸುತ್ತ ವ್ರತ್ತಾಕಾರದಲಿ

ಧೂಳ ಕಣಗಳ ಜತೆ ಚಕ್ರಾಕಾರದಲಿ..
ಅರಸಿದೆ.. ಒಲವಿನ ಅರಮನೆಯನ್ನರಸಿದೆ..
ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವನು..

ಅದೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದವನನು ಜತೆಯಾದ
ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿ ಕುಣಿತದಲೀಗ ಜೋಡಿ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರ್ದನಿ..

ಅದ್ಯಾವ ಮಾಯದಲಿ ಒಯ್ದನಿವನು
ಕಾಲವಾದ ಚುಕ್ಕಿಯರಮನೆಗೆ
ಕಪ್ಪುಕುಳಿ ಲೋಕವಾಸಿ ನಾನೀಗ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...