ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

15 October, 2014

ಪರರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹುಡುಕುವ ಜಾಣಕುರುಡನು!

ಪರರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲೂ ಹುಡುಕುವೆ ಹುಳುಕು
ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುವವೇನು ನಿನಗೆ!

ಸ್ವಂತ ದೋಷಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಣಕುರುಡಿನ ಮುಖಕವಚ ಧರಿಸುವ ನೀನು
ಬೇಸ್ತುಬೀಳಿಸುವೆ ನಿಜರೂಪ ಮರೆಚಿ ತೋರುತ್ತ  ಅಮಾಯಕ ನಟನೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...