ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

10 October, 2014

ಅವಳ ಡೈರಿಯ ಪುಟಗಳಿಂದಬದುಕಿನ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡು... ಎಳೆದೆಳೆದು ವಿಸ್ತರಿಸು, ಕುಂಚವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೋ. ರಂಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೀಸಿ ಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಂತೆ, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿನ ಮೇಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ರತಿಚ್ಛಾಯೆ ನಿನ್ನ ಮನದ ಗುಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ, ನಿನ್ನೀ ತೊಗಲಿಗೂ ಅದ್ದಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕೇಳು, ನನ್ನ ಹೆಸರನೇ ಬದಲಿಸಂತೆ!”

-ಅವಳ ಡೈರಿಯ ಪುಟಗಳಿಂದ

ಹ್ಮ್.. ಹೌದಲ್ವಾ! ನೀ ಹೆಸರನ್ ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...