ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

10 October, 2014

ಧೀ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನೊಲವು!ಒಲವೇ,

ನೋವಿನಲಿ ನೀ ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನ
ಮನಮುರಿದು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟಾದಾಗ ಧೀ ಶಕ್ತಿ!

-ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ


You are the comfort of my soul
in the season of sorrow.
You are the wealth of my spirit
in the heartbreak of loss


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...