ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

09 October, 2014

ಅಂಗೈ ಚಿತ್ತಾರದ ರಂಗೀಗ ಗಾಢವಾಗಿದೆ!

ಒಲವೇ,

ಕೊನೆಗೂ ನಿಲುಕಿತು
ನಿನ್ನರಮನೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು
ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿನ ಗೋರಂಟಿ
ಚಿತ್ತಾರದ ರಂಗೀಗ
ಬಲು ಗಾಢವಾಗಿದೆ!

ಮುಸುಕೆಳೆಯುವ ತನಕ
ಮಂಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಕಂಡ ಬಾಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ
ಬಡಿಯುತ್ತ ವ್ಯರ್ಥ
ಪಯಣ ಸಾಗಿತ್ತಲ್ಲ!

-ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...