ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

23 January, 2014

ಇರುಳಿನ ಭದ್ರ ಬಾಹುವಿನೆಡೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸೆರಗನು
ನೀಳ ನಾಜೂಕು ಹಸ್ತದಿ ಸೆಳೆಯುತಿರುವ ಮುಂಜಾವು
ಮುಸುಮುಸು ನಗುತಿರುವ ಪಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಗಲ್ಲ ಕೆಂಪೇರಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡಗಳ ಮರೆಯಲಿ ಅಡಗಲೂ ವಿಫಲವಾಯಿತು! 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...