ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

10 January, 2014

ಜಬ್ ದೀಪ ಜಲೇ ಆನಾ...

ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾ ನನ್ನವಳೇ..
ಸಂಜೆ ಮುಸುಕುತಿರುವಾಗ ಬಾ..
ಮರೆಯಬೇಡ ಮಿಲನದ ಗುರುತಿದು
ಮರೆಯಬೇಡ ನನ್ನೊಲವನು, ಗೆಳತಿ
ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾ..

ಕಣ್ಣ ನೋಟ ಹಾದಿಯಲಿ  ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದೇನೆ
ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯನು ಕಾಯುತಿದ್ದೇನೆ
ನನ್ನೀ ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಕಪ್ಪು, ನಿನ ನಯನಗಳಿಗೆ ತಂಪು
ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾ..

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಧಿಸಿದಲಿ
ಜತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಲಿ
ನದಿಯ ದಡದಲಿ, ಇಂದು ಮತ್ತದೇ
ತೀರದಲಿ ಮೆಲನೆ ಬಳುಕುತ ಬಾ
ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ,..

ನಿರಿಗ ರಿಗ ಮಗರಿಸಸನಿ
ಪಪಮ ರಿಗ ಸನಿಸಗಪಮಪ
ಆಆಆsss...

ನಿತ್ಯವೂ  ಹಗಲು ಸಂಜೆಗಳ ಮಿಲನ
ಆ ಮುದಕೆ ಅರಳಿ ಮಿನುಗುವವು ಚುಕ್ಕಿಗಳು
ವಿಧಿಯಿಲದೆ ಅಗಲುವವು ಒಂದನೊಂದು
ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ
ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾ ಗೆಳತೀ,
ಸಂಜೆ ಮುಸುಕುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾ.

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...