ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

13 May, 2013

ಕೇವಲ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡುವೆ ನಲ್ಲ!


ನನ್ನೊಲವೇ,

ನನ್ನೀ ಹಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ನಿನಗಾಗಿ ನಲ್ಲ

ನೀ ಕೇಳದ ಮೆಚ್ಚದ ಹಾಡುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ

ಶಬ್ದಗಳ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ತಂತ್ರ ತಿಳಿಯದಲ್ಲ

ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲೆ ಕೇವಲ ನನ್ನೊಲವಿನ ಬಲದಿ ನಲ್ಲ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...