ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

20 May, 2013

ಭಾವ ನಿವೇದನೆ!
ನಿನ್ನ ಧೂಷಿಸಿಲ್ಲ
ನೀ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ
ಒಂಟಿ ಭಾವದ
ಕಾಟ ತಡೆಯಲಾರೆನಲ್ಲ
ವಿಧಿಯ ಬಲವತ್ತಾದ
ಪಗಡೆಯಾಟದಲಿ
ಬಲಿಯಾದೆನಲ್ಲ
ನೋವು ಮನದಲಿ
ಆಡದೆ ಉಳಿದರೆ
ಕೆಸರು ಮನದಲಿ
ಕೇಳುವವರ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ
ಮರಳುವೆನೆಂದು ಹೋದೆನಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟೊ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ಅದೇ ಹಳೆ ಲೋಕಕೆ
ತಟ್ಟಿದರೂ ತೆಗೆಯದೇ
ಹೀಯಾಳಿಸತದು ಮರಳಿ
ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...