ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

13 May, 2013

ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲವಲ್ಲ ನಮ್ಮೀ ಅನುರಾಗ!


ನನ್ನೊಲವೇ,

ನನ್ನೊಳಗಿನ ಬೇಗುದಿಯ ನೀನೇನು ಬಲ್ಲೆ

ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳದ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲೇ ನಿನಗೆ

ಮತ್ತಾ ದಿನಗಳ ಕಳೆದ ಪರಿಯ ಅರಿವೂ ನಿನಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ

ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ನಾವೆಂಬ

ಈ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವಿದೆ ಎನಗೆ

ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ

ಈ ಅನುರಾಗವೂ ಭ್ರಮೆಯೆ ಹೇಳೆನಗೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...