ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

10 May, 2013

ಬದಲಾಗದ ಅಲೌಕಿಕ ಒಲವೆಮ್ಮದು!


ಬದಲಾಗುವವು ಋತುಗಳು

ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು       

ಕಾಲಚಕ್ರವೂ

ಮುಖ ಭಾವಗಳೂ

ಕಳಕೊಳ್ಳುವವು ಹರೆಯವನು

ಕುಗ್ಗುವುದು ತ್ರಾಣ

ಮಾಗುವುದೇ ಮನಸು

ನವಮಾಸ ಹೊತ್ತು

ಹಡೆದ ಕರುಳಬಳ್ಳಿಗಳು 

ತೆರಳುವವು

ಹೊಸ ಗೂಡಿಗೆ

ಆದರೂ, ಬದಲಾಗದೆಂದೂ 

ಆತ್ಮವೆರಡನು ಬೆಸೆದ

ಆ ಒಲವು

ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲುವುದು

ಕಾಲನ  ಪರೀಕ್ಷೆಯನು

ಬಲವಿದೆ  ಒಲವಿನಲಿ

ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನನ್ನೊಡೆಯನಲಿ

ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ

ದೂರವಾಗದಿರಲೆಮ್ಮ ಒಲವು

ಲೌಕಿಕ ಬಂಧವಿಲ್ಲದ

ಅಲೌಕಿಕ ಒಲವೆಮ್ಮದು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...