ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

18 May, 2013

ನೀ ಯಾರಿಗಾದೆಯೋ ಮಾನವ!

ಗುರುತ್ವ ಬಂಧವೊಂದು ಇಲ್ಲದಿರೆಮುಗಿಲ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದು ತನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಯಾರಿಹರೆಂದು ಮೆರೆಯುತಿರಲಿಲ್ಲವೆ ಮಾನವ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...