ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

21 February, 2013

ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು! Experiments in photography!

ಪ್ರಯೋಗ- ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿ ತೆಗೆದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು!
exposure experiments!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...