ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

06 February, 2013

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಕಾಣಿಕೆ!


...
ಅಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲು
ಇಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲು
ಅಲ್ಲಿ ಶಶಿಯ ಉದಯ
ಇಲ್ಲಿ ಒಲವಿನ ಉದಯ
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ 
ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಕಾಣಿಕೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...