ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

27 February, 2013

ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ನನ್ನನ್ನು ನನಗಾಗಿ!
ಮುತ್ತುಗಳ ತೇರುಗಳ ಪೊತ್ತು 
ಅಂಗಳದಿ ತುಂಬ
ಮೆರೆಯುತಿವೆ ಮಾಮರಗಳು
ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಲೂ ಪಸರಿಹನು 
ಮರುತನು ಗಂಧವನು 
ಮುತ್ತಿಹ ಕೋಗಿಲೆಗಳ
ಗಾನ ಮೇಳ! 
ಕುಹೂ ಕುಹೂ... ಕುಕ್ ಕುಕ್... ಕಿಕ್ ಕಿಕ್...
ನನ್ನಂತರಂಗವ ಮೀಟಿದವು
ಹೊಮ್ಮಿದವು ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳು!
ಒಲವೇ, ಹಾಡುವೆ ನಾನೀ
ಭಾವ ಗಾನ 
ಕೇವಲ ನಿನಗಾಗಿ
ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ನನ್ನನ್ನು ನನಗಾಗಿ!
No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...