ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

06 February, 2013

ಕನಿಕರ ತೋರುವ ಮುಸ್ಸಂಜೆ!


ಮನದ ಕೊಳದೊಳು ಇಣುಕಿ 
ತನ್ನ ಬಿಂಬವನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ 
ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಭಾವವ ಕರಗಿಸಿ 
ಖುಷಿ ತರುವ ಶಶಿ!
ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮೂಡಿತೀ ಪರಿಯಲಿ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...