ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

02 July, 2013

ಒಲವೇ!

ಜಿಹ್ವೆಯಲಿ ನಲಿದಾಡುವುದು ಒಂದೇ ನಾಮ 

ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದು ನಾಮದೊಡೆಯನ ಬಿಂಬ!

ನದವಾಗಿ ಕಾಯದಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರವಹಿಸುವನ ಕಟ್ಟಿ

ಮನದಲಿ ನೆಲೆಮಾಡಲು ಹವಣಿಸಲೆತ್ನಿಸಿದರೆ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವನು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...