ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

30 April, 2013

ಹೊ ಹೊ ಭಾವವಿದೆ, ಹೊ ಹೊ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ!!!ಮುನಿದ ಕನಸನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುವೆವು
ತುಂಡರಿಸಿದ ಗಾಳಿಪಟವನು ಜೋಡಿಸುವೆವು
ಹೊ ಹೊ... ಭಾವವಿದೆ
ಹೊ ಹೊ... ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ
ನಂಟು-ದಾರಗಳ ಗಂಟು ಬಿಡಿಸುವೆವು
ಹೊ ಹೊ ದಾರಗಳೇ.. 
ಹೊ ಹೊ ದಾರಗಳೇ...||

ನಿದ್ರಿಸುತಿರುವ ಅದೃಷ್ಟವನು ಎಬ್ಬಿಸುವೆವು
ನಾಳೆ ನಭವೂ ತಲೆಬಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆವು||
ಹೊ ಹೊ... ಭಾವವಿದೆ 
ಹೊ ಹೊ... ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ
ನಂಟು-ದಾರಗಳ ಗಂಟು ಬಿಡಿಸುವೆವು
ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್.. ದಾರವೇ..

ಹೊ.. ಹೊ.. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡುವೆವು
ಕರಗುತಿರುವ ನಾಳೆಯ ಮೊಗವನು
ಹೊ.. ಹೊ.. ಕಲ್ಲಿನಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನೋಡುವೆವು
ಕುದಿಯುತಿರುವ ಶಿಲಾರಸ ತಳದಲಿ
ಬೆಳಗುತಿಹ ದೀಪವಿದೆ  
ಒಲವಿನ ರಾಗವೂ ಇದೆ
ಆರದದು ಸಣ್ಣಗಾಗದು
ಈ ಭಾವವೆಂದಿಗೂ ಆಗದು ದೂರ
ಬೆಳಗುತಿಹ ದೀಪವಿದೆ  
ಒಲವಿನ ರಾಗವೂ ಇದೆ
ನಾಳೆ ನಡೆಯುವುದನಾರು ಬಲ್ಲರೋ
ಅದರತ್ತ ಲಕ್ಷ ಯಾರಿಗಿದೆ
ಗಮನ ಯಾರಿಗಿದೆ ಹೇಳು!
ಲಕ್ಷ ಯಾರಿಗಿದೆ..
ಗಮನ ಯಾರಿಗಿದೆ...||ಮುನಿದ ಕನಸನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುವೆವು
ತುಂಡರಿಸಿದ ಗಾಳಿಪಟವನು ಜೋಡಿಸುವೆವು
ಹೊ ಹೊ...  ಭಾವವಿದೆ 
ಹೊ ಹೊ...  ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ
ನಂಟು-ದಾರಗಳ ಗಂಟು ಬಿಡಿಸುವೆವು
ದಾರಗಳೇ.. 
ದಾರಗಳೇ...||


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...