ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

10 April, 2013

ನೀ ಪರಮೇಶ, ನಾ ಪರಾಶಕ್ತಿ!


ಒಲವು,
“ನಾ ನಿನ್ನ ಕನಯ್ಯ. ನೀ ಎನ್ನ ರಾಧೆ”


ನಾನು,
“ಬೇಡವೋ ನಾ ಆಗಲಾರೆ ರಾಧೆ,
ಕನಯ್ಯ ನೀ ಆಗಲೇ ಬೇಡ
ಅವನೋ ಬಲು ಮೋಸಗಾರ 
ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕವಗೆ
ಆಗುವನು ಅವರಿವರ ದಾಸ
ನೀನಾಗು ಎನ್ನ ಪರಮೇಶ
ನಾನಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಾಶಕ್ತಿ
ಮಾತು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳಂತೆ
ಸದಾ ಜತೆಯಲಿ ಬಾಳೋಣ!"

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...