ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

29 July, 2015

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ರೇಖೆಗಳು..

ಒಲವೇ, 
ನಿಂಗೊತ್ತಾ...
ನಿಶೆಯ ಮಡಿಲಲಿ ಅವಳು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹನಿಗಳು
ಭಾನು ಚೆಲ್ಲಿದ ರಂಗಿನ ಹುಡಿಯಲಿ ಬೆರೆತವು;
ಮುಗಿಲ ತುಂಬಾ ಮುಂಜಾವು ಎಳೆದ
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ರೇಖೆಗಳನು ಬೆಸೆದವು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...