ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

28 July, 2015

ಕನಸುಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ...

ಇಣುಕುತಿವೆ ಕನಸುಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ
ಮನದ ಗೂಡ ಹೊರಗೆ ನನಸಾಗಿ!

ಸಹಕಾರವಿರಲಿ ನಿಯತಿಯೇ, ಒಂದಿಷ್ಟು
ಒಲವಿರಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳಷ್ಟು!

ಕುಂದರಿರಲಿ ಬಲವು ಏಳ್ಳಷ್ಟು

ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ನನಗಾಗುವಷ್ಟು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...