ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

24 July, 2015

ಲೋಟ್ ಕೆ ಆಜ ಮೆರೆ ಪ್ರೀತ್... ಆಹಾ!!!

ಬರಸೆ ಗಗನ್ ಮೆರೆ
ಬರಸೆ ನಯನ್
ದೆಖೊ ತರಸೆ ಹೆ ಮನ್
ಅಬ್ ತೊ ಆಜಾ|
ಶೀತಲ್ ಪವನ್ 
ಎ  ಲಗಾಯೆ ಅಗನ್ ಹೊ
ಸಜನ್ ಅಬ್ ತೊ
ಮುಖಡಾ ದಿಖಾಜಾ|
ತುನೆ ಭಲೆ ರೆ ನಿಭಾಯೆ ಪ್ರೀತ್
ತುಜೆ ಮೆರಿ ಗೀತ್ ಬುಲಾತೆ ಹೈ
ಆ ಲೋಟಕೆ ಆಜಾ ಮೆರಿ ಮೀತ್|
ಎಕ ಪಲ್ ಹೈ ಹಸನಾ
ಎಕ ಪಲ್ ಹೈ ರೋನಾ
ಕೈಸಾ ಹೈ ಜೀವನ್ ಕಾ ಖೇಲಾ...
ಎಕ ಪಲ್ ಹೈ ಮಿಲನಾ
ಎಕ ಪಲ್  ಬಿಛಡನಾ

ದುನಿಯಾ ಹೈ ದೋ ದಿನೋಕೆ ಮೇಲಾ,... 

https://www.youtube.com/watch?v=-_dqxw_sH3M

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...