ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

12 July, 2015

ಕಬೀರ...

ಕಾಳಿನೊಳಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಕಲ್ಲಿನೊಳಗಿನ ಬೆಂಕಿ ಕಂಡವನು ನೀನು      
ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಅವನನೂ ಕಾಣಬಲ್ಲೆ ಏನು!

-ಕಬೀರ 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...