ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

12 April, 2014

ಒಲವಿನ ಅನುಭೂತಿ

ಒಲವೇ,
ಅಂದೆಂದೋ  ನೀ ಹೇಳಿದು ನೆನಪಾಯ್ತು..
ಮತ್ತದು ಇದೀಗ ಅರ್ಥವೂ ಆಯ್ತು..
“ಗೋಚರವಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಲ್ಲ..
ಅಗೋಚರವಾದರೂ ನೀ ಕಾಣುವಿ ನನ್ನಿರವನ್ನು
ಅನುಭೂತಿಗೆ ದಕ್ಕುವುದು ಒಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೆರೆದಿಡುವಿಕೆಯಿಂದ!”

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...