ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

02 April, 2014

ಕಾಲದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ!

ಒಲವೇ,
ರಾಗ ಅನುರಾಗಗಳ ಸಂಗಮದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾ
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಆಹಾ! ದೂರ, ಬಲು ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದೇನೆ..

ಕಾಲನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...