ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

20 October, 2012

ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ದಮ್ಮಯ್ಯ!

ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ  ಈ ಮೌನ ಒಲವೇ
ಹುಂ, ನಿನ್ನನೇನು ಕೇಳುವುದು...
ನಿನಗೂ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ!
ಆದರೆ, ನಾನಿವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲಿ
ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ದಮ್ಮಯ್ಯ!

ಆ ಉದಯರಾಗದ ಸ್ವರವ ಕೇಳದ ಹೊರತು
ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯಕಾಯಕ ಮಾಡಲಾರೆವು ಅನ್ನುವ
ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸಲಿ!

ನಿನ್ನ ಸ್ವರಲಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಾಳ
ಕೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೃದಯದ
ಗತಿ ಮರಳಿ ಹೇಗೆ  ಪಡೆಯಲಿ!

ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸದ ಹೊರತು
ರುಚಿಯನ್ನು ಮರಳಿಸಲಾರೆ ಅನ್ನುವ 
ಈ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿ!

ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯವ ಭುಂಜಿಸದ ಹೊರತು
ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯ ಮರಳಿಸಲಾರೆನೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ
ಜಠರಾಗ್ನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಜವಾಬು ಕೊಡಲಿ!

ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕವ ಮರೆತು,
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರವನ್ನಿತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರುಗಾಣಿಸು 
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದಮ್ಮಯ್ಯ!


2 comments:

supreeth s said...

Wow! Loved it! Simple, sweet and effective.

ಶೀಲಾ said...

Thank you Supreeth!

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...