ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

17 October, 2012

ಅವಳು, ಅವನು ಮತ್ತು ಇವಳು!


ನಾಲ್ಕು ದಿನದ 
ಸವಾರಿಯೆಂದೆಣಿಸಿ,
ಕನಿಕರ ತೋರಿ 
ಅವಳನು ತೆರೆದ 
ಬಾಹುಗಳಿಂದಲೇ 
ಸ್ವಾಗತಿಸಿದನವನು.

ಮಾಯಾಂಗನೆಯ 
ದೂರವಟ್ಟಲು
ಹೇಳಿದೋಪಾಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದನವನು.

ಇದೀಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂತಿರುವ 
ಆ ಪ್ರೀತಿಯ
ಬಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು
ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುವನವನು.

ನೋಡಿ, ಪರಿತಪಿಸುವುದ
ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು
ಮಾಡಬಲ್ಲಳು ಇವಳು!

___________________________

ಅವನು ಇವಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರಬಹುದು....


ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ನನ್ನನ್ನು  ನಿನ್ನಕ್ಕ
ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾಲಾಯಕ್ಕ

ಓಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ನಾ ಒದ್ದು
ಒಮ್ಮೆಗೇ ಓಡಿದ್ದಾಳೆ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...