ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

25 August, 2014

ಶ್ರಾವಣದ ಕೊನೆಯ ಮುಂಜಾವು!

ದಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಿನ, ಅಗಲ ಕಣ್ಗಳ, ಥೋರ ಮೀಸೆಯ

ಕಡು ಕಪ್ಪನೆಯ ಮುಗಿಲ ಮಾಮನ ನೋಟಕೆ ಬೆದರಿ,

ಆಕಾಶ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗವಾಕ್ಷಿ-

ಯಿಂದಲೇ ಇಂತಿಂತೇ ಬೆಳಕು ಬುವಿಯೆಡೆ ತೂರುವ

ಜಯ ಸಂವತ್ಸರದ, ಶ್ರಾವಣದ ಕೊನೆಯ ಮುಂಜಾವು! 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...