ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

20 August, 2014

ಬಣ್ಣ ಬೆಳಗುವ ಮುಂಜಾವು!

ಕತ್ತಲಲಿ ಕರಗಿ ಹೋದ ಬಣ್ಣಗಳನು ತಿಕ್ಕಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ವಸುಂಧರೆಗೆ ಮೆರಗು ಕೊಡುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಂಜಾವು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...