ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

16 August, 2014

ಅನಂತದ ಹಾದಿ..

ಒಲವೇ.
ನಿನ ಸೋಂಕಿ ಬಂದ ಗಾಳಿ
ಸುಗಂಧ ಎದೆಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ
ದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಿಗ್ಗಿ
ಅನಂತದ ಹಾದಿ ತೋರಿದೆ!

-ರೂಮಿ ಪ್ರೇರಣೆ

Your breath touched my soul and I saw beyond all limits!No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...