ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

25 August, 2014

ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಜಾರ್!!!

ಮುಂಜಾವು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ!
-----------------------------

ಮನಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರನು ದೂರಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ..
ಸಜ್ಜನರು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರಿತಿರುವರು
ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಮುತ್ತುಗಳು, ಮಿತ್ರಬಾಂಧವರೆಲ್ಲಾ ರತ್ನಗಳು!
-ಪ್ರೇರಣೆ ಗುಲ್ಜಾರ್

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...