ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

07 May, 2014

ಒಲವಿನ ಸೆರೆಮನೆ!

ಒಲವೇ,

ನಿನ್ನೀ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಗೋಡೆ ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಿಕಿಗಳಿಲ್ಲ...
ನೀ ನನ್ನ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ..
ಆದರೂ ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಲಾರೆ!

-ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...