ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

04 April, 2012

ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು!


ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಆಗಸದತ್ತಲೇ 
ದಿಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಪಂಜರದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಇತ್ತು...
ಆದರೂ ಹಾರಲು ಯಾಕೊ ಒಲ್ಲೆಯೆನ್ನುತ್ತಿತ್ತು,
ನೋಡಿದರದರ ರೆಕ್ಕೆಯೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು!
***********************

ಸುಂದರ ಪಂಜರ,
ಮೃಷ್ಟಾನ ಭೋಜನ,
ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವಾಯು ವಿಹಾರ,
ಸುಖಕೆ ಎಲ್ಲೆಯುಂಟೇ,
ಆದರೆ, ತನ್ನಿಯನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ
ಗಿಣಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಡವಾಗಿದೆ!
***********************

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...