ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

24 September, 2014

ನಿನಗದು ನಿತ್ಯ ಪರಿಪಾಟ!ಒಲವೇ,
ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅನಿಸಿದರೂ...
ಹಾದಿಯಲಿ ಹರಡಿದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಅಡಗಿಸುವ ಗುಲಾಬಿ ಹಾಸು
ನಿನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗು!

ಹರಿದು ಚೂರಾದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೂ...
ಸೂಜಿ-ದಾರವಿತ್ತು ಸಂತೈಸುವ ನಿನ್ನ ಪರಿಗೆ ನಾ ಬೆರಗು
ನಿನಗದು ನಿತ್ಯ ಪರಿಪಾಟ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...