ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

03 March, 2014

ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವಾ.. ಅಥವಾ?

ಅವಳು ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ಕನಸುಗಳನು
ಅವನ ಬಿದಿರ ಕೋಲಿನೊಳಗೆ ಅವನಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ

ಅವನ ತುಟಿ ತಾಗಿದೇ ತಡ ಬಾನಿನತ್ತ ಹಾರಿದವು
ಗೆಜ್ಜೆಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ನಲಿಯುತಿವೆ ಅವಳಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...