ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

22 July, 2012

ನಿಗೂಢತೆಯ ಬಂಧಿಸುವಾಟ....


ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಟ....
ಕಣ್ಮನಗಳ ಸರಸದಾಟ...
ನಿಗೂಢತೆಯ ಬಂಧಿಸುವಾಟ....


    

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ವಾರೇವ್ಹಾ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಚಿತ್ರವೇ....

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...