ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

08 March, 2014

ಕೊಳಲು ಮಾಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ...

ಕೊಳಲು ಮಾಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ...
---------------------
ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದೆ
ವಸಂತಋತು ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ;
ಕೋಗಿಲೆಯ ಕುಹೂ
ಮಾವಿನ ಚಿಗುರಿನೆಡೆಯಿಂದ;
ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು
ಡೇರೆ ಹಾಕಿವೆ;
ಕೆಂಪು ಚಿಗುರು
ತರುಗಳ ತುದಿಯಲಿ;
ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಆಕಳಿಸುತಿವೆ
ಅರಳಲು ಕಾದಿವೆ,
ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿಸಿ
ಬರುವ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ;
ಜೀಕುತ್ತಾ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ
ಧೇನಿಸುತ್ತಾ ಅವನ
ಕೈಚಾಚಿದಳು ಅವಳು,
ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು ಕೊಳಲು;
ನಾಸಿಕ ಅರಳಿತ್ತು
ಅವನ ಮೈಗಂಧ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...