ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

24 May, 2017

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ದನಿಸುವೆ!

ಒಲವೇ,

ನನಗಿದರ ಅರಿವಿದೆ ಕಣೋ,
ನೀನೊಂದು ಮಹಾ ಪರ್ವತ
ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ದನಿಸುವೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...