ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

17 May, 2017

ಮತ್ತೆ ಒಲವು ಅಕ್ಷರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ...

ಒಲವೇ,
ನಾ ಹಾರಬಲ್ಲೆ
ಅನಂತದಷ್ಟು ಎತ್ತರ
ನೀನಂದಂತೆ ಇಲ್ಲವೀಗ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ

ಒಂದಿನಿತೂ ಅಂತರ!

ಒಲವೇ,
ಒಪ್ಪಿದೆ, ನೀನನ್ನುವಂತೆ ಹಣತೆಯೊಂದು
ಮತ್ತೊಂದು ಹಣತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ !

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...