ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

13 January, 2015

ಒಲವೇ, ನೀ ಕಲಿಸಿದೆ ನನ್ನರಿವಿನ ಮಿತಿ..

ಒಲವೇ,

ನೀ ಹಚ್ಚಿದೆ ಹಣತೆ..
ಬೆಳಕು ಕಲಿಸಿತು ಒಲವು;

ಕಂಡೆ ನಿನ್ನ ಅಂದ..
ಚೆಲುವು ಕಲಿಸಿತು ಕಾವ್ಯ;

ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕಾಲಿಗೆ
ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲಿಸಿತು ಕುಣಿತ;

ನಿನ್ನ ನೋಟದಲಿ ಅರಸಿದೆ
ಅಮೂರ್ತತೆ ಕಲಿಸಿತು ಕಲೆ;

ಬೆಳೆದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ ನನ್ನೊಳಗೆ
ನಾನೀಗ ಅರಿತೆ ನನ್ನರಿವಿನ ಮಿತಿ!


ನನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ.. (ಮೊದಲ ಯತ್ನ)

ಮ್ಹೊಗ,

ಲಯಲೊ ತುವ್ಹೆ ದಿವ್ವೊ
ಉಜ್ವಾಡ ಮ್ಹೊಗು ದಿಸ್ಲೊ

ಚಂದಯಿ ಪಳಯಿಲೆ ತುಗೆಲೆ
ಬರಯಿಲೆ ಕಾವ್ಯ ಹಾಂವೆ

ಗೆಜ್ಜೆ ಬಂದ್ಲೆ ಪಾಯ್ಯಕ
ಶಬ್ದನ ಶಿಕಯಿಲೆ ನೃತ್ಯ

ಸೊದಿಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಣಕಣಂತು
ಬುಡಯಿಲೆ ಕುಂಚ ರಂಗಂತು

ವಡಲೊ ತೂಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ವರಿ
ಶಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಾ ಗೊತನಾ ಕಸಲಿಂ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...