ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

12 January, 2015

ಬಯಲುಗೊಂಡಿವೆ ಮಾತುಗಳು..

ಒಲವೇ,

ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಅಡಗಿತ್ತು
ಮೌನಗರ್ಭದ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲಿ
ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಯಲುಗೊಂಡಿವೆ
ನಿನ್ನಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ..

- ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...