ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

24 December, 2014

ಒಲವೇ, ನಿನ್ನಿರುವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗಾಧಾರ!

ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಒಲವು, ಅನುರಾಗ, ಒಲುಮೆ..
ಹೀಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ ಎರಡೆ, ನೂರಾರು..
ಮುಖವಾಡಗಳು ಹಲವಾರು;

ಒಲವೇ,

ನೀನೋ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲುಕದವನು..
ಹೆಸರನೂ ಮೀರಿದವನು..
ಕೈಯಳತ್ತಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಹಿಡಿಯಲು ಸಿಗದೇ ಮರೆಯಾಗುವವನು..
ಸಂಭೋದನೆಯ ಅಳತೆಗೂ ಒಡಪಡದವನೇ
ನಡೆ, ನೀನೆಲ್ಲಿರುವಿಯೋ ನನ್ನನ್ನೂ ಒಯ್ಯು..

ನೀನಿರುವ ತಾಣವೇ ನನಗರಮನೆ..
ನೀ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯೇ ನನಗಾಹಾರ..
ನಿನ್ನೀ ಪಿಸುನುಡಿಯೇ ತೃಷ್ಣೆಗೆ ಆಧಾರ..
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ನೋಟವೇ ನನಗೆ ನೆಳಲು..
ನಿನ್ನಿರುವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗಾಧಾರ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...